آب اکسیژنه

هیدروژن پراکسید یا آب‌اکسیژنه با فرمول شیمیایی (H۲O۲) یک اکسنده متداول است، که به عنوان سفید کننده استفاده می‌شود. آب اکسیژنه برای حذف مواد آلی و معدنی که موجب فاسد شدن آب استخر میشوند، بکار می رود. هیدروژن پراکسید ساده‌ترین پراکسید است، (پراکسیدها ترکیباتی هستند که دارای یک پیوند یگانه اکسیژن-اکسیژن هستند). آب اکسیژنه خالص H۲O۲۲ یک مایع ناروانی است که کمی آبی رنگ بوده، و با زحمت زیاد می‌توان آنرا تهیه نمود. آب اکسیژنه‌ای که در داروخانه‌ها به اسم آب اکسیژنه رقیق فروخته می‌شود، محلولی از آب اکسیژنه بوده، و در آبی که %۳ آن آب اکسیژنه است، مانند آب بی‌رنگ و بی‌بو می باشد، مزه تلخی داشته، و کمی اسیدی است. این مایع اکسید کننده‌ای قوی است.

خصوصیات مهم آب اکسیژنه:

تجزیه این ماده باعث ایجاد رادیکالهای OH می‌شود، که بیش از چند ثانیه در دسترس نمی‌باشند. و در این مدت با خاصیت شدید اکسیدکنندگی خود، مواد آلی و معدنی را اکسید می‌کند. به مرور آب اکسیژنه تجزیه و تبدیل به آب و اکسیژن می‌گردد. این عمل تجزیه در محیط بازی سریعتر و در محیط اسیدی کندتر از محیط خنثی صورت می‌گیرد. اگر مدت زیادی آب اکسیژنه را انبار کنند، ممکن است، کاملاً تجزیه و تبدیل به آب گردد.  آب اکسیژنه اثر میکروب کشی ، بوبری و سفید کنندگی دارد، چنانکه اگر یک تکه کالباس قرمز را درون ظرف محتوی آب اکسیژنه قرار دهیم، پس از چند روز محتویات ظرف کاملاً بی‌بو شده، و بوی گندیده نمی‌دهد. آب اکسیژنه رنگ ها را تخریب می‌کند، بهمین دلیل تکه کالباس درون ظرف بعد از مدتی بی‌رنگ می‌شود.

 

کاربرد های مهم ماده اولیه آب اکسیژنه در صنایع:

  1. در پزشکی و جراحی به عنوان شستشودهنده و ضدعفونی کننده
  2. صنعت تولید برخی شوینده ها
  3. در صنعت داروسازی و تهیه داروهای ضد قارچ
  4. تهیه محلول های دهان شویه
  5. در پزشکی به عنوان از بین برنده لکه های پوستی
  6. در تولید محصولات براق کننده مو