تراوزهای حساس کمپانی های Sartorius

کمپانی Sartorius تامین کنندگان پیشرو دارویی و تجهیزات آزمایشگاهی بین المللی است. با محصولات و خدمات نوآورانه، به مشتریان خود در سراسر جهان به اجرای biomanufacturing پیچیده و با کیفیت و فرایندهای آزمایشگاهی پیچیده و فرایندهای آزمایشگاهی معتبر و اقتصادی کمک شایانی انجام می دهیم.

ترازو Sartorius تولید کننده ی ترازوی آزمایشگاهی بوده که با ارائه ی ترازو آزمایشگاهی رطوبت سنج و مقایسه کننده نیاز آزمایشگاه ها را جهت تعیین وزن جرمی مواد و محاسبات آزمایشگاهی براورده نماید ، ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی ساتریوس یکی از بهترین ترازو ها است .