محصولات دستگاه های آزمایشگاهی کمپانی WTW

کمپانی WTW در سال ۱۹۴۵ تاسیس شده است و در توسعه و ساخت تکنولوژی اندازه گیری کیفیت بالا برای تجزیه و تحلیل تخصصی آب است. از سال ۲۰۱۱ کمپانی WTW جهانی با تمرکز بر حل چالش برانگیز ترین و اساسی مسائل مربوط به آب در جهان است.