محصولات دستگاه های آزمایشگاهی ATAGO

کمپانی ATAGO با بیش از ۷۳ سال سابقه دارد. یک ابزار ساده آنالوگ – تاریخ رفرکتومتر با یک مدل اولیه تولید کردند. امروزه، انکسارسنج نور با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ادغام الکترونیک با دقت بالا به یک دستگاه بسیار پیچیده تبدیل شده است.