محصولات دستگاه های آزمایشگاهی کمپانی MEMMERT

شرکت Memmert یک نوآوری در توسعه کوره گرمایش، رشد، محفظه های آب و هوایی و همچنین اتاقکهای آب و مواد نفتی و روغنی برای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی در زمینه های زیستی، دارویی و تحقیقات مواد غذایی و همچنین تست کیفیت صنعتی است. هدف اصلی این دسته از شرکتها ۱۰۰% امنیت اتمسفر است. تمام پارامترها را با حداکثر کنترل دقت برای واحد فشار هوایی کنترل شده در درجه حرارت وسیله ها تضمین می کند.