شرکت کیان طب شیمی در زمینه مواد شیمیایی، محیط کشت، تجهیزات آزمایشگاهی مورد مصرف در صنایع مختلف فعالیت دارد. سعی بر این داریم تا با در نظر گرفتن حقوق مشتری و ملزم کردن خود به ارائه خدمات مفید به مشتریان محترم، وظیفه خود را به نحو عالی اثبات نماییم. فعالیت ما بیشتر در زمینه مواد و تجهیزات آزمایشگاهی با کمپانی های که، در بخش زیر معرفی شده است همکاری داریم.