سوربیتول چیست و چه کاربردی دارد؟

سوربیتول یک الکل پلی هیدریک می باشد و در طبیعت به طور گسترده ای توزیع شده است غنی ترین منبع سوربیتول دانه های سماق کوهی (Rowan or maintain Ash berry) می باشد . اما فراورده طبیعی و دست نخورده آن از نظر تجارتی ارزشی ندارد .این ماده هم اکنون توسط احیاء شیمیایی گلوکز (دکستروز ) […]

تاریخچه علم شیمی و مواد شیمیایی

شیمی مطالعه ساختار، خواص، ترکیبات، و تغییر شکل مواد است. این علم مربوط به عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی می باشد، که شامل اتمها، مولکولها، و برهم‌کنش میان آنهاست.   واژه شیمی از قدمت زیادی برخوردار است. ریشه این نام از واژه کیمیاست. و خاستگاه واژه کیمیا از زبان فارسی باستان مشتق شده است. این […]