پلی فسفات سدیم

پلی سدیم فسفات با فرمول شیمیایی Na۳PO۴ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۱۶۶۷۵۷ است. که جرم مولی آن ۱۶۳٫۹۴ g/mol می‌باشد. تری پلی فسفات سدیم یک پلیمر معدنی چند وجهی است، که کاربرد بسیار وسیعی در صنایع شیمیایی دارد. این پلیمر سنتزی ماده اولیه بسیار مهم برای صنایع پاک کننده به حساب می آید. امروزه تمام پودرهای سنتتیک حاوی ۳۰ تا ۵۰ درصد STPP بوده، که از اجزای اصلی آنها می باشد. STPP با تشکیل کمپلکس محلول یونهای Ca و Mg آبهای سخت را نرم میکند، همچنین رفتار قلیایی سدیم تری پلی فسفات باعث افزایش تمییز کردن پودر های شوینده میشود.  یک ترکیب شیمیائی امولسیون کننده ، قلیائی قوی با pH معادل ۱۲ است و در آب براحتی قابل حل می باشد. در صنایع غذائی به وفور استفاده می شود به طوری که از این ترکیب برای بهبود بافت پنیر و حفظ لزجت شیر و جلوگیری از جدا شدن فاز آبی در شیر منجمد، استفاده می‌شود. سدیم تری پلی فسفات با ایجاد کمپلکس و جدا کردن یونهای فلزی چند ظرفیتی و معلق ساختن و تغییر حالت ذرات، نیز باعث کاهش سختی آب می شود.

از لحاظ آلوتروپی این ماده به سه صورت یافت میشود که عبارتنداز:

  1. ۱- فاز یک: ترمودینامیکی که در دمای بالا تولید می شود
  2. ۲- فاز دو: فاز سینتیکی، که در دمای پایین بدست می آید در حرارتهای بالا نا پایدار است.
  3. ۳- بلوری همراه با شش مولکول آب می باشد: که از افزودن دو فاز ذکر شده به آب بدست می آید. این ترکیب در دمای محیط پایدار و در ۱۰۰ درجه سانتیگراد به پیروفسفات و فسفات تبدیل می شود.

سدیم تری پلی فسفات یا STPP در دو نوع غذایی و صنعتی با ویژگی های متفاوت تولید و مورد مصرف قرار می گیرند.

کاربرد های مهم ماده اولیه پلی فسفات سدیم در صنایع:

  1. تولید مواد شوینده
  2. صنایع تصفیه آب
  3. در صنایع غذایی
  4. در صنایع سرامیک سازی معدن
  5. صنایع تولید کاغذ
  6. صنایع پتروشیمی