بوراکس پنتا

ماده اولیه بوراکس پنتا (سدیم تترا بورات پنتا هیدرات) بلورهای سفید رنگ و بدون بویی است که اسیدیته قلیایی دارد در آب و برخی حلال های آلی قابل حل است، فرمول مولکولی آن Na2B4O7.5H2Oمی­باشد. بوراکس یا تترا بورات سدیم یکی از ترکیبات مهم بور است که یک سنگ معدنی و نمک اسید بوریک بوده، و موارد مصرف بوراکس بسیار متنوع است و در بسیاری از صنایع مثل شوینده ها، لوازم بهداشتی و آرایشی و لعابکاری و… کاربرد دارد.

اصطلاح بوراکس به طیف وسیعی از  مواد معدنی یا ترکیبات شیمیایی اطلاق می­شود. اما به طور عمده برای دکاهیدرات به کار میرود. واژه بوراکس از لغت عربی گلیستن (براق) به معنی سفید گرفته شده است.

بوراکس ها براساس تعداد بلورهای متبلور در ساختار خود به سه گروه:

  1. بوراکس بدون آب Na2B4O7
  2. بوراکس پنتا هیدرات
  3. بوراکس تترا هیدرات

تقسیم می­گردند؛ اما همان طور که ذکر شد واژه بوراکس اغلب به دکا هیدرات اطلاق می­شود. بوراکس به آسانی به بوریک اسید و سایر ترکیبات بور تبدیل می­شود.

کاربرد های مهم ماده اولیه بوراکس پنتا در صنایع:

  1. در بیوشیمی برای ساخت بافر
  2. به عنوان ماده مقاوم به شعله و ضد قارچ
  3. در صنعت تولید شیشه
  4. به عنوان شار متالورژی و جذب نوترون برای منابع رادیواکتیو در صنعت هسته ای
  5. جهت استخراج طلا به جای جیوه از بوراکس پنتا استفاده میشود.