ایزوپروپیل الکل

 

ماده اولیه ایزوپروپیل الکل، با نام شیمیایی الکل ایزوپروپانول و فرمول شیمیایی C3H8O می باشد، این ماده دارای دو گرید ایزوپروپیل الکل صنعتی و ایزوپروپیل الکل آزمایشگاهی بوده و در آب قابل حل شدن است، از نظر ظاهری مایعی بی رنگ، قابل اشتعال، با بوی بسیار قوی می باشد. ایزوپروپیل الکل به روش های مختلف تولید می شود، دو روش تجاری اصلی وجود دارد که ماده اولیه آنها پروپن است. روش اول، آبدهی غیر مستقیم پروپن در حضور کاتالیزگر اسیدی همگن و روش دوم، آبدهی مستقیم در حضور کاتالیزگر اسیدی ناهمگن است.

 

برخی کاربردهای مهم ماده اولیه ایزوپروپیل الکل:

  1. به عنوان حلال در صنعت داروسازی
  2. به عنوان حلال برای رزین و استرهای سلولز
  3. در فرآیند تخمیر
  4. در صنعت چاپ به این خاطر که دمای آب را در دستگاه های چاپ پایین می آورد و قابلیت تبخیر آن بسیار پایین است.
  5. به عنوان ضد عفونی کننده جهت تمیز کردن پوست قبل از جراحی
  6. به عنوان ماده اولیه در شیشه شورها و ضد عفونی کننده ها
  7. به عنوان ماده اولیه در مواد آرایشی مانند اسپری های مو ، لاک ناخن
  8. به عنوان حلال در برخی واکنش های شیمیایی و آزمایشات بیولوژیکی